This Header Ad

Home DATA

DATA

[NewZoo] ยอดรายได้อุตสาหกรรมเกม ปี 2020 จะพุ่งสูงกว่า 159.3 พันล้านเหรียญ

รายงานการใช้จ่ายเกมเมอร์ 2020-2003
ในวิกฤตย่อมมีโอกาส โดยเฉพาะวงการเกมนั้น ที่แต่เดิมมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบรวมเป็นมูลค่ามหาศาลอยู่แล้ว แต่เพราะพิษโควิด-19 อาจดันยอดการใช้จ่ายของเกมเมอร์ทั่วโลกที่มีอยู่กว่า 2.7 พันล้านคน ในปี 2020 นี้ พุ่งสูงขึ้นไปอีก

LATEST